Informacje dla dłużników

Informacje dla wierzycieli

Informacje o kancelarii

Przykładowe druki wniosków

 

Informacje o kancelarii


Kancelaria jest w pełni przygotowana do weryfikowania istnienia i treści elektronicznych tytułów wykonawczych oraz przyjmowania i obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem e-sądu (EPU).

Kancelaria posiada dostęp on-line do baz danych:

• Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

• Centralna Informacja KRS - Rejestr Zastawów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenia o licytacjach

Ruchomości
Nieruchomości

Właściwość

Rzeczowa
Miejscowa

Kancelaria

Adres
Dojazd