Właściwość rzeczowa

Właściwość miejscowa

 

Właściwość miejscowa

Tutejszy komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, który terytorialnie jest tożsamy z właściwością miejscową Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, z tym zastrzeżeniem, że wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości.

Prowadzenie egzekucji z nieruchomości możliwe jest w zakresie nieruchomości położonych w okręgu Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu:

- spis ulic miasta Poznania należących do właściwości miejscowej ogólnej komornika

- wykaz miejscowości należących do właściwości miejscowej ogólnej komornika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenia o licytacjach

Ruchomości
Nieruchomości

Właściwość

Rzeczowa
Miejscowa

Kancelaria

Adres
Dojazd